Какво е бъдещето на женското ръгби?

- реклама -

Гости: Светла Насвади – ръгби клуб „СамоДиви“ и Анна Андреева – треньор на ръгби клуб „СамоДиви“

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -