Какви са изводите 134 години след Съединението?

- реклама -

Политико-икономическото развитие на България след 1885 година
Гост: Кирил Илиев – историк

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -