Какви размисли предизвиква скандалният „Глад“ на Джамал Уариаши?

- реклама -

Гост: Джамал Уариаши – писател

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -