Каква е значимостта на Арктическия регион?

- реклама -

Арктика и новия световен геополитически сблъсък
Гост: Доц. Александър Ганчев – Стопанска академия “Д.А. Ценов” – Свищов

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -