Какъв е психологическият прочит на изборите?

- реклама -

Гост: проф. Антоанета Христова – социален психолог

- реклама -