Как се променя бизнесът на HR компаниите?

- реклама -

Пазарът на труда от бъдещето
Гост: Георги Найденов – управляващ партньор в UpSkill

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -