Как се минава през първа „техническа проверка“?

Гост: Ангел Иванов – журналист, писател