Как хората от бизнеса мога да помогнат за по-качественото управление в страната?

- реклама -

Връзката държава-бизнес и изводите за стартъпите
Гости: Натанаил Стефанов и Добромир Иванов – Българската стартъп асоциация – BESCO

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -