Как е най-удачно да се подкрепя бизнесът във времена на криза?