Извънредни мерки, икономически последици и отговорността ни като граждани