Има ли Вашингтон видима концепция за Близкия Изток?