Хората, полагащи нощен труд са с 40 процента по-застрашени от сърдечно-съдови заболявания

- реклама -

- реклама -