Google+ разреши ползване на псевдоними

Google сне частично сериозно ограничение в социалната си мрежа. Потребителите на интернет вече могат да регистрират акаунти в Google+ с псевдоними, като допълнение към истинските си имена.

За нови потребители опцията ще бъде достъпна при регистрация. Потребители, които вече имат акаунти в Google+, трябва да отидат в менюто за промяна на профила и да кликнат на името си. Появява се прозорец, в който могат да напишат своя псевдоним и да изберат начин за неговото показване.
Не е достатъчно обаче само наличието на псевдоним в профила. Потребителят трябва да посочи също името и фамилията си, които остават видими в социалната мрежа.
Ако потребителят иска останалите участници в Google+ да виждат само неговия псевдоним, трябва да достави на компанията доказателства – документи от други ресурси, в които фигурира под този псевдоним.

TechNews.bg

Start typing and press Enter to search