Георги Милков: Секретния фонт

По време на Първата световна война български учени са мобилизирани в специален отряд по идея на Богдан Филов и изпратени да обикалят териториите между Охрид, Битоля, Серес и Драма, за да спасяват исторически и културни ценности. В операцията участва и самият Филов, заедно с още двама бележити учени от онова време – професорите Атанас Иширков и Йордан Иванов. През 1916 г. в София са докарани няколко сандъка – част от т.нар. Секретен фонд. Какво точно се крие там става ясно десетилетия по-късно. През 1992 г. са отворени всички сандъци. По някои от тях още стоят печатите на две от българските дивизии, сражавали се във войната. Така на бял свят излизат охридската корона и златовезана плащаница, дар от византийския император Андроник II с надпис: “Пастирю на българите, спомни си при служенията за владетеля Андроник Палеолог”. Навремето трябваше да пиша сценарий за един от епизодите на “5 минути София”, посветен на съкровищата от Секретния фонд и отидох в НИМ при Божидар Димитров, лека му пръст. Всъщност тогава го видях за последен път. Разказа ми, че като извадили короната от сандъка, въобще не предполагали колко е ценна. Пратили една от колежките да иде до музея “Земята и хората”, защото само там имало специалист по скъпоценни камъни. Тя сложила короната в пазарска торба и хванала трамвая… Нататък сами ще прочетете тази невероятна история. Ако вече не сте я прочели в патриотичния брой на сп. TREND.

24 часа

Start typing and press Enter to search