Георги Милков: Оброчните символи се поставят на важни за общността места с цел да осигурят свръхестествена защита

Това е оброчище край Брегово, Видинско, близо до границата със Сърбия. Подобни свещени места са характерни за централната част на Балканския полуостров, срещат се главно в Сърбия и западната част на България. Оброчните символи – големи камъни, колони, кръстове или дървета обикновено се поставят на важни за общността места с цел да осигурят свръхестествена защита. Оброчища има и на някои древни предхристиянски култови места. Край тях се извършват специфични ритуали, жертвоприношения и молитвени бдения с цел предпазване на селището от беди и проклетии. Онзи ден, докато карах атеве по баирите, минах край това място, на което хората навремето са се молели за дъжд в сушави години. Сега наоколо е градското сметище, отдавна няма масови бдения и молитви. И въпреки това някой беше оставил бутилка с вода до основата на кръста. Незнаен пазител на древните поверия.