Георги Донов в Аросита

Георги ДоновГалерия Аросита

представя

Георги Донов

експозиция в две части : Stick Space ”Един от образите на демокрацията”

и вътрешно галерийно пространство ”Един следобед на мъдреца”

11-18 Април , 2013

 

Тези изображения са част от идеята за изкуство на улицата или намеса  в градското пространство. Интересен ракурс в тях е, че зрителят, преминаващ по улицата се спира от един непривичен винил, който не рекламира нищо, той просто е произведение на изкуството, което се опитва да промени обичайната  натрапчиво комерсиално-рекламна  зрителна среда. Учудващо е, как една стара акционистка идея се развива и се слива с действителността. В тази работа няма политически пристрастия, тя е начин чрез изкуството да се разгадае обществената загадка.

Винилите, които Георги Донов представя в Stick Space кореспондират с изложбата вътре в галерията. Инсталацията ”Един слетобед на мъдреца”, няколко рисунъчни проекта и няколко скулптурни обекта. 

- Advertisement -