Галерия-книжарница София Прес

- реклама -spot_img

Събитието: откриване на изложба

Стена / Градини

Бисера Вълева/Орлин Дворянов

 Мястото:

Галерия книжарница София Прес, ул. “Славянска” 29

  • Времето: 16-30.03 2012
  • Повече за идеята:

„Тъгата е стена между две градини…” Тази мисъл на Халил Джубран е основният повод за изложбата. Съпоставката между традиционното и концептуалното, между масло и акрил, между преживяното и сънуваното…Дали тъгувайки правим живопис или тъгата е по-скоро концепция. Дали е възможно емоционално състояние като тъгата да провокира творческа активност?…и какво предизвиква тъгата? –

Мисълта за недостижимото, непреодолимото, невъзвратимото…В крайна сметка всичко се свежда до осъзнаването на определени граници на възможностите ни…В какво се изразява тъгата?

В затваряне. В недопускане на нещата от външния свят да проникнат в нашия вътрешен свят. Тъгата се превръща бавно в изтънчено пропадане в непрогледността. Какво ни помага тъгата да разберем? Тя е състояние, което разграничава един креативен период от друг. Разделянето съдържа потенциал за събиране, свързване и съединяване, то е паузата, която отграничава два цветущи периода и ги прави не само видими, но различни…А, може би, градините имат нужда от стени, които са спирките по пътя, преградите между мисълта, различните посоки на погледа. Това е замисълът и началото на една изложба, в която друга мисъл на Джубран е една от възможните посоки на развитие…колкото повече дълбае тъгата, толкова повече освобождава място за радост…

„Стената” е нужна за да има с какво да се сблъскаме, за да осъзнаем, че миналото е различно от бъдещето. Че двете градини са еднакво красиви, защото са различни. Че само в Райската градина можем да открием цялост, но ние отдавна сме прогонени от там. За да разберем, че не е трудно да се върви по пътя, защото трудностите са верния път.

 

  • Повече за авторите:

·         Бисера Вълева

Галерия-книжарница София Прес
Художник Бисера Вълева

Завършва специалност “Стенопис” при проф. Мито Гановски, НХА София. От 1994г. работи в СУ “Климент Охридски”  в специалност “Изобразително изкуството”. От 1996г. е хоноруван преподавател по дисциплината “Живопис” в НХА в специалностите “Графика” и “Книга и печатна графика”. От 2005 е доктор по педагогика и доцент по “рисуване”(2007).

Работи в областта на живописта – кавалетна и монументална, като има специален интерес към работата върху хартия.

От 1991 е член на СБХ и от дипломирането си досега участва активно във всички изложби, организирани от СБХ и частни галеристи и фондации.

Носител на няколко награди и отличия по време на следването си и в следващата си творческа дейност.

Нейни работи са притежание на държавни галерии и частни сбирки както в България, така и в Македония, Румъния, Русия, Германия, Великобритания, Кипър, Молдова, САЩ, Испания, Югославия, Франция, Гърция, Черна Гора и др.

  • Орлин  Дворянов

Роден е на 11. 05. 1951г. гр. София.

Орлин  Дворянов
Художник Орлин Дворянов

През 1982г. завършва НХА “Н.Павлович”(специалност ”Декоративно-монументална    живопис”). От 1982 –до 2007г.  е художник на свободна практика. От 1990  до 1991г. е преподавател по композиция (Частен колеж “Н.Райнов”, гр.София). В периода 1991 – 2007г.  е хоноруван преподавател СУ “Св.Кл.Охридски”ФНПП, катедра “Изобразително изкуство”. От 2004г. е Доктор по Методика на обучението по изобразително изкуство (ФНПП, СУ “Св. Кл. Охридски”). От 2007г.  е доцент по “Теория на художествения образ”, “Акции и инсталации” и “Хепанинг и пърформанс” (Катедра “Изобразително изкуство” ФНПП, СУ “Св. Кл. Охридски”).

От 1990г. до днес – Председател на НПО Сдружение “Изкуство в действие” (София).

От 2010г. – Член на Културния съвет към СУ “Св.Климент Охридски”.

- реклама -spot_img