Галерия Аросита представя ДВОЙКИ

- реклама -spot_img

абстрактна живопис / abstract painting
Николай Петков / Nikolay Petkov
30.6.2016 – 14.7.2016

Откриване / Opening 18 h, 30.6.2016.
София, ул. Врабча / Sofia, Vrabcha Str. 12B

Често в живота нещата вървят по двойки. Да го признаеш в живописта не е по-реалистично от самия живот.
Often in life things go in couples. To acknowledge this in painting is no more realistic than life itself.

Изложбата включва 17 акварела с размери 30/ 42 см, рисувани през 2015г, и назовани Коловози А, В, Хоризонт А, В, Натура, Проста връзка, Перспектива А, В, Черупки и пътеки, Дни и нощи, Приливи и отливи, Белязано поле А, В, Двоен портрет, Позиции, Люлки, Светлина и сянка.
The exhibition consists of 17 watercolors with sizes 30/ 42cm, painted in 2015, and titled Tracks A, B, Horizon A, B, Nature, Simple relationship, Perspective A, B, Shells and paths, Days and nights, Marked field A, B, Double portrait, Positions, Swings, Light and shadow.

- реклама -spot_img