Фотоконкурс

- реклама -

Дом на хумора и сатиратаМедията за градска култура „Елате в Габрово” и

Музеят „Дом на хумора и сатирата” – Габрово

организират

фотоконкурс за 1 април 2012  г.

Конкурсът се посвещава на 40-годишнината на  

Музея „Дом на хумора и сатирата”

 

Тема: „Запечатани спомени от Дома на хумора и сатирата”

Участници: Всички на възраст от 5 до 105 години, всеки българин, направил снимка в сградата или в Парка на смеха около Дома на хумора и сатирата /ДХС/.

Брой фотографии на участник – 2

Срок: от 15.02. до 15.03.2012 г.

Виртуална изложба на 1 април 2012 г. /неделя/ – на рождения ден на Музея „Дом на хумора и сатирата”

Истинска изложба: 11.11.2012 г. – на откриването на карнавалния сезон в ДХС

Награди:

I Награда – Тениска + Туристически гид „Габрово – столица на хумора” + Ваучер за семейно посещение на ДХС

II Награда – Тениска  + Сборник  „Благолаж” + Ваучер за семейно посещение на ДХС

III Награда – Тениска + Сборник  „Габровски хумор” + Ваучер за семейно посещение на ДХС

Награда за най-млад участник – рекламна шапка + Ваучер за семейно посещение на ДХС

Награда за най-смешна снимка – Габровски сувенир + Ваучер за семейно посещение на ДХС

За конкурса се приемат снимки, направени в Музея или в пространството около него. Приемат се и снимки, заснети и преди години – до 40 години назад.

Кадрите да се изпращат в пълна резолюция по електронен път като прикачени файлове на адрес snimka@elatevgabrovo.org, придружени от трите имена на участника, възраст, телефон за връзка, адрес и e-mail.

Подадените за участие снимки да не са участвали в предишни конкурси, организирани от „Елате в Габрово” или Музея „Дом на хумора и сатирата”.

В конкурса не могат да участват организаторите му, членове на журито, както и техните семейства.

Компетентно жури, съставено от фотограф, художник и представители на организаторите, ще извърши селекция и ще определи наградените.

С участието си в конкурса авторите гарантират, че притежават авторските права над изпратените фотографии, а снимките не са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица. Организаторите не носят отговорност за нарушени авторски права.

Организаторите придобиват правата върху снимките от конкурса и имат право да ги използват за целите си, като се задължават да изписват името на автора им.

Селекционираните фотографии ще бъдат поместени на сайтовете на „Елате в Габрово” и Музея „Дом на хумора и сатирата”.

При необходимост от допълнителна информация – тел.: 066/807 229, 066/804 945 или e-mail: snimka@elatevgabrovo.org или humorhouse@mail.bg .

- реклама -