Фестивал „Образование – обучение – резултати”

- реклама -

                        Трето издание на фестивал „Образование – обучение – резултати”
10 – 21.12.2012г.

За трети път от страна на висше училище се реализира фестивал, посветен на образованието и обучението, показващ различните учебно-творчески резултати чрез семинари и дискусии, водени от преподавателите към съответните департаменти. Организатор е Департамент “Изящни изкуства” с участието на департаментите по изкуствата „Музика“ и „Дизайн и Архитектура“.

Фестивалът е цел и резултат на проекта на двама преподаватели от департамента гл.ас. д-р Анна Янева и Ива Владимирова.
Основната идея на проекта е демонстриране нивото на образование и обучение в НБУ, както и укрепване на сътрудничеството и активизиране диалога между НБУ и Столична градска библиотека.

Фестивалът стартира на 10  декември със изложба на студенти от департамент „Изящни изкуства“, която ще бъде официално открита на 12 декември от 18 часа в зала ” София”. Изложбата представлява експозиция, съставена от етюди, ескизи и творчески експерименти, илюстриращи учебно-творческия процес в часовете на курсовете изучаващи предмета живопис, рисуване, графика, моделиране, керамика, стъкло, под ръководството на проф. Екатерина Русинова, проф. Николай Майсторов, доц. Михаил Чомаков, доц. Валентин Савчев, доц. Моника Попова, доц. Константин Вълчев, ас. Калина Христова, доц. Румен Лаптев, гл. ас. д-р. Ралица Мирчева, гл. ас. д-р. Анна Янева, ас. Ненко Атанасов, Ива Владимирова, Станимир Божилов, Бистра Златарева /докторант към департамент “Изящни изкуства”/.

Забележителен факт е възможността да бъдат показани различните гледни точки както на преподавателите, така и на студентите. Семинарите и дискусиите също носят възможностите за диалог.
Програмата ще протече в следния ред:
12.12.2012г. – Столична библиотека
 18 ч., зала „София“ –  Изложба на студентите от департамент „Изящни изкуства“
 19 ч., зала „Надежда“ – Концерт „Саунд дизайн и поезия“ със студенти на проф. д-р Симо Лазаров
10 – 21.12.2012г. – Столична библиотека, зали „Вяра“ и „Виктория“ – Семинари с участието на преподаватели от НБУ и група „Цвят“ – България
 

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -