Етнография на миграциите. Българите в Средиземноморието

1Сборникът “Етнография на миграциите. Българите в Средиземноморието”, публикуван от издателство “Парадигма” през 2013, описва и анализира съвременните миграционни движения и мобилност на българските граждани в страни от Средиземноморския ареал. Изследването е реализирано в Испания, Гърция, Кипър, Италия, Франция и Португалия в периода 2009-2012 г. от група изследователи от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. То е резултат от проект “Културно наследство и национална идентичност в условия на пан-европейска трудова мобилност (Българите, работещи в страните от Средиземноморието)”, финансиран от фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката. Сборникът засяга актуалния проблем на трудовата миграция от България през последните 20 години, който доведе не само до намаляване на населението на България, но и до нарастване на „инвестициите” от страна на емигрантите, превърнали се в основен източник на средства за много семейства в страната. В резултат на тези движения и заселване в новата културна среда се наблюдават и промени в българската култура и национална идентичност на съгражданите ни. В условията на тази мобилност на българите възниква и едно ново разбиране за националното на базата на запазване на редица културни специфики, изживявани като „български” и съхранявани и възпроизвеждани като такива по време на живота им зад граница. Целта на изследванията е именно чрез етнографски описания да се представи животът и празниците на българите в Средиземноморието. Сборникът търси значението на такива традиции като мартениците и
баба Марта, на народните танци и кухня за културата на българските емигрантски общности. Стремежът на авторите е да покажат как съгражданите ни съумяват да запазят българската национална култура и традиции и да изградят една специфична ‘българска емигрантска култура’ в пъстрото многообразие на местните средиземноморски общества.

- Advertisement -