Енергетика, отбрана, политикa

Енергетика, отбрана, политика – как се развиват отношенията между САЩ и България.