Дуално обучение в България

АВСТРИЙСКИ ПРОЕКТ ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЯ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДЕЖКО РАЗВИТИЕ В СФЕРАТА НА СПЕДИЦИЯТА И ТРАНСПОРТА

Стопанската камара на Австрия и Професионалната гимназия по транспорт МАКГАХАН предлагат нова форма на обучение като част от проекта „Дуално обучение в България“
Кандидат-гимназистите на Професионална гимназия по транспорт МАКГАХАН ще могат да изучават специалността „Спедиция, транспортна и складова логистика“ по нова дуална форма на обучение, която е част от съвместната работа на гимназията, водещи компании от бранша транспорт и логистика и Стопанска камара на Австрия.
През учебната 2017/2018 г. новоприетите ученици в гимназията ще могат да започнат професионалното си образование в новата за България професия „Спедитор-логистик“. Обучението ще се провежда по специален учебен план, изготвен изцяло за нуждите на дуалното обучение. По този начин се създават условия за разнообразие в образователния процес и се дава възможност за прилагане на наученото по теория в реална работна среда.

Новият учебен план е изготвен от група експерти на гимназията и компаниите партньори и одобрен от МОН, така че да отговаря на съвременните нужди на бизнеса и да дава реални възможности за развитие на учениците.
Гимназистите в тази специалност ще имат възможност паралелно с теоретичното си обучение да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори, като същевременно трупат трудов стаж и получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.
Едно от основните предимствата на дуалното обучение е, че завършилите, освен дипломата си за средно образование, получават и свидетелство за придобита професионална квалификация трета степен – гарант за усвоени професионални компетентности.

Партньори на ПГТ „МАКГАХАН“ са световно известните и водещи в бранша си фирми: Гебрюдер Вайс ЕООД, dm България, Йобстел България ООД, Карго Партнер ЕООД, Лагермакс Спедицио България ЕООД, Лидл България и Шенкер ЕООД.

Проект „Дуално обучение в България“:

След като в периода 2015-2017 година успешно бяха реализирани първите 7 паралелки за обучение по дуалната система в България на територията на София, Габрово и Ямбол, през новата учебна 2017/2018 година кандидат-гимназистите ще могат да изберат дуална форма на обучение по следните професии: „Икономист“, специалност „Търговия“, „Мехатроника“, специалност „Мехатроника“, „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“, „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“, „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“; „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“.

Фирми-партньори по проект „Дуално обучение в България“ на Стопанска камара на Австрия са: Габинвест ЕООД, Импулс АД, Подемкран АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД, ЦЕРАТИЦИТ България AД, БИЛЛА България, dm България, ЛИДЛ България, КАУФЛАНД България, METRO Кеш & Кери България, ДАЙХМАН търговия с обувки ЕООД, Гебрюдер Вайс ЕООД, ЙОБСТЕЛ България ООД , Карго Партнер ЕООД, Лагермакс Спедицио България ЕООД, Шенкер ЕООД, ПАЛФИНГЕР Продукционстехник България ЕООД, EVN България и Хидравлични елементи и системи AД.

Професионалните гимназии, с които ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара на Австрия партнира по проект „Дуално обучение в България“ са:
ПТГ Д-р Никола Василиади, гр. Габрово
Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София
ПГТ МАКГАХАН, гр. София
Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии
ПТГ Иван Райнов, гр. Ямбол
Професионална гимназия по икономика, гр. Перник

Start typing and press Enter to search