Договаряне с българските художници за права на тираж

- реклама -

AMEXIM Co. – American Export Import Company чрез Фондация “БИБИН”организира 
Договаряне с българските художници за права на тираж ( за Limited edition; 
Prints и др.) на предложени от тях картини.

Картините се предоставят на електронен носител, формат на файловете JPG с 
големина 200 – 300 kb, при подписване на Договор за предоставяне на права за 
тираж.

По време на Договарянето авторите представят снимки на произведенията си.

За художници от София договарянето ще се състои в Галерия за Архитектура, 
Изкуство и Дизайн в София, ул. 6-ти септември № 17, партер, вход от страна 
на улицата, след предварително определен ден и час. За художници от страната 
по E-Mail и Skype.

За контакти: E-Mail: amexim1@aol.com или тел. 0893 423 328 ( от 13 до 23 ч.)

Фондация “БИБИН” 

- реклама -