Братя по оръжие

- реклама -spot_img

Братя по оръжиеБратя по оръжие / МИЛКО ПАВЛОВ

5 – 26 юли 2012

Откриване: Четвъртък, 5 юли 2012, 19.00ч.

Галерия „Юзиана“, ул. Московска, София

 

БРАТЯ ПО ОРЪЖИЕ е името на най-новия изложбен проект на Милко Павлов, разработен и осъществен в сътрудничество с Филип Зидаров като негов куратор за галерия „Юзина“.  Изложбата е крайният продукт на своеобразен интелектуален експеримент, тя е игра, визуализираща философска дискусия между артиста и куратора на тема образ и анти-образ, протичала в продължение на няколко месеца под формата на разменяни текстове по имейл между Берлин и София. Проектът е продължение на на дългогодишния артистичен интерес на Милко Павлов към феномена време, като обект или първопричина за визуален творчески продукт. Художникът възприема мирозданието като свободна информационна структура, създаваща свои собствени автономно функционираци образности, които не се определят нито  от причинно-следственост, нито е ограничена посоките на самото време. В определен смисъл образите, които Милко Павлов синтезира са спомени от бъдещето и предсказания за миналото, те са еквивалент както на на сенките от “пещерата на Платон”, намиращ се в зората на опита на човек да разсъждава за себе си, така и илюстрация на парадокса на “информационния парадокс” на Черните дупки, разработен от Стивън Хокинг и съставляващ канава на съвременните космогонни представи. 

Изложбата “Братя по оръжие” представлява поредица от отговори, за които не съществуват адекватни въпроси; тя е колаж от илюстрации на конфликта между духовното в материалното и вещественото в нематериалното; тя визуализира едновременно спомени от бъдещето и предсказания за миналото; тя показва фрагменти от времето, разхвърляни от вихрите на вечността. Няма братя и няма оръжия, или ако има, човек трябва да подготвен къде да ги търси, а когато да ги намери, да е в състояние да осъзнае, че ги открил. Това не е просто още една изложба, това е игра за напреднали…

Филип Зидаров, куратор

- реклама -spot_img