Конкурс за БЛАГОЛАЖ – 2013

- реклама -

Благолаж
Благолаж

ХХІ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово – 2013

ПЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА-НАДДУМВАНЕ БЛАГОЛАЖ – 2013

СТАТУТ

 

Националната среща-наддумване се провежда по време на Международния фестивал на хумора в град Габрово през втората половина на май всяка нечетна година. Тя:

  • разкрива богатството на българския комичен словесен фолклор, представен от сладкодумци от всички краища на страната и на българи в друга културна среда;
  • поощрява живото човешко общуване чрез разказваческото изкуство на остроумци и сладкодумци от различни поколения;
  • дава възможност да се изявят комуникативните и разказваческите умения пред публика, към която е насочен смехотерапевтичният ефект на разказания хумор;
  • събира, запазва, изследва и популяризира многообразието и жизнеността на кратките комични жанрове в българския прозаичен фолклор;
  • учина нравственост чрез посланията на българската смехова култура.

ОРГАНИЗАТОРИ

Музей „Дом на хумора и сатирата” – Габрово

Министерство на здравеопазването на Република България

РЕКИЦ „Читалища” – Габрово

(Регионален експертно-консултантски и информационeн център „Читалища”)

ПАРТНЬОР

Европейски информационен център „Европа директно” – Габрово

ОТКРИВАНЕ

19 май 2013 г. (неделя) от 9.00 часа в Дома на хумора и сатирата, зала “ГРЕХЪТ”.

ТЕМИ:

  1. ЗА КЪСМЕТА – хумористично!
  2. ЗА ТЮТЮНА И АЛКОХОЛА – сатирично!

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

До 15 април 2013 г. всеки сладкодумец изпраща в Дома на хумора и сатирата заявка с част от своя репертоар, с който смята да се представи по темите на наддумването, както и попълнен тук приложения формуляр. Заявките – четливо написани или записани на електронен носител (DVD) – се приемат по пощата или по Интернет. Разказвачите от чужбина участват само с изпратени по Интернет материали.

Не се допуска участие с авторски публикации, лично творчество или драматизации, както и материали, неотговарящи на темата.

Поощрява се семейното/фамилното участие (две или три поколения разказвачи).

Селекционна комисия, съставена от организаторите, прави подбор и уведомява писмено до 29 април всички бъдещи участници в срещата. Техните разходи по пребиваването в Габрово се поемат от Дома на хумора и сатирата.

Наддумването протича в два кръга.

В първия кръг всеки участник представя по избор:

А) приказки, вицове и весели случки;

Б) вицове, осмиващи пороците пиянство и/или тютюнопушене илипреживелици, осмиващи злоупотребата с тютюн и/или алкохол;

В) приказки (за Хитър Петър – Настрадин Ходжа и техните побратими);

Г) весели случки с известни личности (наши съвременници или исторически лица; политически вицове и анекдоти, пословици и поговорки; благословии);

Д/ нови габровски вицове.

Във втория кръг се наддумват най-добре представилите се трима от първия кръг – до излъчване на „Благолаж-2013”.

Участниците могат да разказват на местния си диалект.

В наддумването могат да участват носители на награди от предишните срещи, но с нов репертоар. Тяхното участие е извънконкурсно.

Жури, определено със заповед на Председателя на Организационния комитет на Международния фестивал на хумора, присъжда следните

НАГРАДИ:

Голямата награда – Благолаж – 2013 – статуетка, хумористичен сувенир и индулгенция.

Награда на публиката – хумористичен сувенир и индулгенция.

Награда за ярко представяне по Интернет на българин от чужбина – хумористичен сувенир и индулгенция.

Горепосочените три награди се осигуряват от Музея „Дом на хумора и сатирата” – Габрово.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

– на Министерството на здравеопазването:

Народен шегобиец – за най-комично разказване на преживелици, осмиващи злоупотребата с тютюн и/или алкохол – предметна награда и индулгенция.

Сладкодумен прощъпулник– за дете – разказвач на анекдоти, осмиващи пороците пиянство и/или тютюнопушене – предметна награда и индулгенция.

наРЕКИЦ – Габрово:

Награда за семейно участие (дете с родител или с баба/дядо…) – хумористичен сувенир и индулгенция.

„Европа директно” – Габрово подарява на малките сладкодумци свое издание.

Музеят „Дом на хумора и сатирата” – с финансовата подкрепа на Министерството на здравеопазването – издава най-доброто от срещата-наддумване в книга 8 от поредицата „Благолаж”. Всеки участник в срещата получава безплатен екземпляр от изданието.

Срещата се отразява от средствата за масово осведомяване, от частни и национални електронни медии.

Заявки и информация на адрес:

Музей ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА

5300 ГАБРОВО, П.К. 104

за „БЛАГОЛАЖ-2013”

тел. (066) 80 72 29, 0884 029 374, факс (066) 80 69 89

email: humorhouse@mail.bg

 

Изтеглете формуляр за участие ТУК

 

 

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -