СКУЛПТУРА И ТЕКСТ

- реклама -spot_img

БИБЛЕЙСКИ ОБРАЗИ И МОТИВИ

СКУЛПТУРА И ТЕКСТ

  14 –30 януари 2016

              Галерия „Сезони“ показва смел и уникален проект на двама млади творци Кристина Камбарева – изкуствовед и Антон Камбарев – скулптор, които заедно изследват библейската образност в съвременната културна среда. Изложбата носи наименованието „Библейски образи и мотиви” и ще бъде открита на 15 януари от 18.00 ч.

Дебютният проект на Антон Камбарев и Кристина Динева е с концепцията да бъде необикновена изложба скулптура – текст. Експозицията ще включи скулптурни композиции и изкуствоведски текстове, обединени от една обща отправна точка на творчески търсения. Художественият смисъл на планираната изложба се крие във взаимодействието между текст и скулптура, между идея и образ, между лична интерпретация и общочовешко значение.

СКУЛПТУРА

Експозицията в галерия „Сезони“ включва скулптурни композиции и изкуствоведски текстове, обединени от един общ източник на творческо вдъхновение – библейските образи и мотиви. Всяка една от композициите е експонирана на фона на текст, разкриващ идейния смисъл на интерпретираната тема. Специфичният характер на изложбата се крие именно във взаимодействието между текст и скулптура, идея и образ, лична интерпретация и общочовешко значение.

 

Творбите, част от експозицията интерпретират онези изначални библейски образи и мотиви, свойствени както за културната памет на обществото, така и за самата човешка психика. Те носят общочовешки смисъл и имат свойството да се преповтарят във времето, попадайки в различен исторически контекст. Изложбата е плод на стремежа да се опознаят и пресъздадат художествените ценности на миналото, които са актуални и до ден днешен.

Произведенията се фокусират върху онези изначални образи и мотиви, свойствени както за културната памет на обществото, така и за човешката душа. Те носят общочовешки смисъл и имат свойството да се преповтарят във времето, попадайки в различен исторически контекст.

Историята на българското изобразително изкуство познава имената на много художници, чието творчество е свързано с интереса към библейската образност. Желанието на двамата автори е да възродят тази традиция, посредством завръщането към тези вечни теми.

Изложбата е дебют за двамата автори и се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура”. Творбите могат да бъдат разгледани в галерия „Сезони” до 30 януари.

- реклама -spot_img