Активна работа по „Балкански поток. Кога ще потече газ по тръбите?